หน้าเว็บ

16 กรกฎาคม 2553

เจาะนิ่มๆกับเอกเทศสัญญา


...................เอกเทศสัญญาอยู่ในบรรพที่ 3 ซึ่งเป็น 1 ใน 6 บรรพของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ แต่เรียนที่ มสธ.ไม่มีวิชาที่ชื่อว่าเอกเทศสัญญานะครับ ซึ่งเค้าจะแยกเป็นกฎหมายพาณิชย์ 1,2,3 และ4 ว้าวบรรพเดียวเรียนตั้ง 4 ชุดวิชาแน่ะ ครับเนื้อหาของเอกเทศสัญญาค่อนข้างเยอะมาก เรามาทำความรู้จักเอกเทศสัญญาพอคร่าวๆครับ ผมจะไม่ลงลึกมาก ( เพราะกลัวหนังสือหลายเล่มขายไม่ออก อิอิ ) เพราะก็จะได้ลงรายละเอียดไว้ตามบทความวิชาเรียนของ มสธ. แล้วครับ เอาล่ะเรามาลุยกันเลยครับพี่น้อง


.......เอกเทศสัญญา แบ่งเป็น 23 ลักษณะ (ลักษณะที่ 23 เรื่องสมาคมยกเลิกไปแล้ว) ดังนี้ครับ
 1. ซื้อขาย
 2. แลกเปลี่ยน
 3. ให้
 4. เช่าทรัพย์
 5. เช่าซื้อ
 6. จ้างแรงงาน
 7. จ้างทำของ
 8. รับขน
 9. ยืม
 10. ฝากทรัพย์
 11. ค้ำประกัน
 12. จำนอง
 13. จำนำ
 14. เก็บของในคลังสินค้า
 15. ตัวแทน
 16. นายหน้า
 17. ประนีประนอมยอมความ
 18. การพนันขันต่อ
 19. บัญชีเดินสะพัด
 20. ประกันภัย
 21. ตั๋วเงิน
 22. หุ้นส่วน - บริษัท
 23. สมาคม

กฎหมายพาณิชย์ 1 ซื้อขาย เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ ประกอบด้วยวิชา
 1. ซื้อขาย
 2. แลกเปลี่ยน และให้
 3. เช่าทรัพย์
 4. เช่าซื้อ
 5. จ้างแรงงาน
 6. จ้างทำของ
 7. รับขน
 8. กฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ( เพิ่มเติม )
กฎหมายพาณิชย์ 2 ยืม ฝากทรัพย์ ตัวแทน ประกันภัย ประกอบด้วยวิชา
 1. ยืม
 2. ฝากทรัพย์
 3. เก็บของในคลังสินค้า
 4. ตัวแทน
 5. นายหน้า
 6. ประนีประนอมยอมความ
 7. การพนันขันต่อ
 8. ประกันภัย
กฎหมายพาณิชย์ 3 ประกันด้วยบุคคลและทรัพย์ ตั๋วเงิน ประกอบด้วยวิชา
 1. ค้ำประกัน
 2. จำนอง
 3. จำนำ
 4. บัญชีเดินสะพัด
 5. ตั๋วเงิน
 6. ความผิดทางอาญาเกี่ยวกับการใช้เช็ค ( เพิ่มเติม )
กฎหมายพาณิชย์ 4 ห้างหุ้นส่วน บริษัท ประกอบด้วยวิชา
 1. ห้างหุ้นส่วน และบริษัท
 • ห้างหุ้นส่วนสามัญ
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด
 • บริษัทจำกัด
 • บริษัทมหาชนจำกัด ( เพิ่มเติม )

......................สำหรับวิชาในบรรพ 3 เอกเทศสัญญา (กฎหมายพาณิชย์ ) เป็นวิชาที่เข้าใจได้ไม่ยาก แต่ผู้เรียนควรศึกษาวิชาพื้นฐาน อย่างบุคคล นิติกรรม สัญญา หนี้ และ กฎหมายลักษณะทรัพย์ มาก่อนแล้ว เพื่อความเข้าใจกฎหมายเอกเทศสัญญาได้เป็นอย่างดี นะครับ ขอให้ทุกท่านโชคดีครับ...